FKMS RADIO KNJAŽEVAC

Digitalizaciju kulturnog nasleđa

30/12/2020
dig 8
Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2021. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, fizička lica, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija koji se finansiraju iz budžeta osnivača i drugih izvora predviđenih Zakonom o kulturi.

Ovim konkursom sa 200.000 do 750.000 dinara sufinansiraće se oblast edukacije i podizanja kapaciteta zaposlenih i promocije digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, a sa 500.000 do 1,5 miliona dinara po projektu oblast razvoja aplikacija i podizanja informaciono-komunikacionih kapaciteta za potrebe obavljanja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu do 18. januara 2021, dok će rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biti doneto u roku od 60 dana od dana okončanja prijema konkursne dokumentacije.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Obavezna polja *


O nama

FKMS radio Knjaževac u najvećem delu svog programa afirmiše stvaralaštvo mladih, prateći kulturna dešavanje oko samog Festivala Kulture Mladih Srbije, ali i aktuelne dnevne informacije iz Knjaževca i okoline.
Radio se u etru emituje na 100 MHz FM.


Kontakt