FKMS RADIO KNJAŽEVAC

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa

01/11/2019
opština 8
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Knjaževac, organizovaće javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa na  katastarskim parcelama KO Kaličina, opštine Knjaževac.

Javna prezentacija organizuje se u trajanju od 7 dana, od 04. do 11. novembra 2019 godine, radnim danima od 8 do 15 časova u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove SO Knjaževac, soba 44, drugi sprat.
Prezentacija se organizuje na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, broj 72/09, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 i 37/2019 i dr.zakona).

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Obavezna polja *


O nama

FKMS radio Knjaževac u najvećem delu svog programa afirmiše stvaralaštvo mladih, prateći kulturna dešavanje oko samog Festivala Kulture Mladih Srbije, ali i aktuelne dnevne informacije iz Knjaževca i okoline.
Radio se u etru emituje na 100 MHz FM.


Kontakt