FKMS RADIO KNJAŽEVAC

JKP Standard: Godišnji zakup tezgi i mesta na zelenoj pijaci

15/03/2019
pijaca
Javno komunalno preduzeće ''Standard'' oglasilo je licitaciju za godišnji zakup tezgi i mesta na zelenoj pijaci. Licitacija će biti održana u subotu, 30. marta i 6. aprila u novim prostorijama pijačne uprave od 10:00 časova.

Prvog dana, 30. marta, tezge i obeležena mesta na platou mogu licitirati i zakupiti isključivo registrovana poljoprivredna domaćinstva sa područja opštine Knjaževac. Pre licitacije, licitanti moraju priložiti ličnu kartu i važeću dokumentaciju o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.Ukoliko ovlašćeno  lice licitira za račun poljoprivrednog gazdinstva, mora priložiti i  overeno ovlašćenje

Drugog dana, 6. aprila, slobodne tezge i obeležena mesta na platou mogu licitirati svi zainresovani licitanti sa svojstvom trgovca (pravna lica, STR i registrovana poljoprivredna gazdinstva).

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo i drugo pravno lice, ima pravo da licitira i zakupi jednu tezgu ili dva mesta na platou.

Početna cena za licitaciju tezge bez krova je 2.750,00 dinara, za tezgu sa krovom 3.683,33 dinara, za tezgu sa krovom i sandukom 4.691,67 dinara, a za obeleženo mesto bez tezge 1.091,67 dinara.

Na izlicitirani iznos plaća se 20 odsto poreza na dodatu vrednost i opštinska ekološka taksa. Izlicitirani iznos se plaća odmah na licu mesta.

Svi licitanti moraju imati baždarenu vagu za merenje, a pre početka licitacije, treba da prilože kopije uverenja o posedovanju baždarene vage od strane Direkcije za mere i dragocene metale ili druga ovlašćenja institucija. Sve vage, koje će se od 6.aprila ove godine upotrebljavati na pijaci, moraju posedovati ovo uverenje, adekvatan državni žig i nalepnicu.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon: 019 731 – 190.


O nama

FKMS radio Knjaževac u najvećem delu svog programa afirmiše stvaralaštvo mladih, prateći kulturna dešavanje oko samog Festivala Kulture Mladih Srbije, ali i aktuelne dnevne informacije iz Knjaževca i okoline.
Radio se u etru emituje na 100 MHz FM.


Kontakt