FKMS RADIO KNJAŽEVAC

OŠ „Dubrava“: Javni poziv za izgradnju sportskih terena i teretane na otvorenom

19/05/2019
-Sala-OS-Dubrava-850x479
Osnovna škola „Dubrava“ uputila je javni poziv  za podnošenje ponuda za  izgradnju sportskih terena i teretane na otvorenom, u okviru javne nabavke male vrednosti.

Traže se izvođači radova, za uređenje teretane na otvorenom i izgradnju sportskih terena.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na adresi naručioca OŠ „Dubrava“, Ivana Milutinovića bb, Knjaževac, kontakt osoba Tatjana Aleksić ili na sajtu naručioca: www.osdubravaknjazevac.rs ili na sajtu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.rs/ portal

Ponude se podnose i lično, kod sekretara škole ili putem pošte na adresu: Osnovna škola „Dubrava“, Ivana Milutinovića bb, 19350 Knjaževac, sa naznakom Ponuda za izgradnju sportskih terena i teretane na otvorenom, za partiju –
JN 05/2019- NE OTVRATI,  najkasnije do petka 24. 05.2019. do 12 :00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude se otvaraju 24. maja 2019. u 12:30 časova, u prostorijama naručioca.
Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda, ukoliko pre otvaranja ponuda Komisiji za javne nabavke dostave pismeno ovlašćenje potpisano i overeno od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Obavezna polja *


O nama

FKMS radio Knjaževac u najvećem delu svog programa afirmiše stvaralaštvo mladih, prateći kulturna dešavanje oko samog Festivala Kulture Mladih Srbije, ali i aktuelne dnevne informacije iz Knjaževca i okoline.
Radio se u etru emituje na 100 MHz FM.


Kontakt