FKMS RADIO KNJAŽEVAC

Škole u Knjaževcu

27/09/2018
Gimnazija naslovna 8
Veruje se da su prve škole u knjaževačkom kraju postojale u vreme srednjevekovne Srbije – u Manastiru Svete Trojice u Gornjoj Kamenici i u Vasilju, blizu crkve. U tursko doba nije u gurgusovačkom kraju bilo nikakvih škola, ni srpskih ni turskih. Nekoliko godina pred oslobođenje Gurgusovca od Turaka u Zbirištu je radila tajna privatna škola, koju je držao neki pop Mirko u svojoj pojati i podučavao decu čitanju i pisanju. Kada su Turci otkrili školu, strogo su kaznili i đake i učitelja

Osnovne škole

Prvoosnovana škola je bila privatna, da bi 1835. godine bila pretvorena u državnu sa učiteljem Matejom Nikolićem iz Vršca. Tadašnju školu su pohađala samo muška deca, sve do 1851. godine

Prva škola u Gurgusovcu je imala malo đaka, još uvek nije postojao propisan nastavni program, a od udžbenika je koristila “Srpski bukvar” i “Manju čitaonicu”.

Ženska osnovna škola otvorena je u Knjaževcu 1851. Prva generacija imala je 26 učenica i učiteljicu Jelenu Tomić. Nalazila se u kasnije srušenoj školskoj zgradi u današnjoj Njegoševoj ulici. Rad škole finansirali su roditelji učenica, uz malu pomoć opštine.

Godine 1915. bugarska vojska je zauzela teritoriju grada Knjaževca, pa su srpska deca primoravana da nastavu pohađaju na jeziku okupatora. Održavanje nastave na maternjem jeziku uspostavljeno je oktobra 1918. godine.

Škola je radila u nekoliko kuća u varoši do izgradnje prve školske zgrade. Kako se nalazila pored crkve, crkvena porta služila je i kao školsko dvorište.

Izgradnja sadašnje zgrade škole započeta je još 1910. za potrebe rada osnovne škole, ali je po završetku gradnje (1923), ustupljena tadašnjoj Gimnaziji.

Kako se broj dece koja su pohađala osnovnu školu stalno povećavao, 1952 dve postojeće osnovne gradske škole bivaju preseljene u ovu zgradu. Već 1955, ove dve škole objedinjuju se u jednu ustanovu za sticanje osnovnog obrazovanja – Osnovnu školu „Dimitrije Todorović Kaplar“.

Polovinom sedme decenije 20. veka, učenički prostor nije zadovoljavao potrebe savremene nastave. Osnovna škola broj dva, kako je bilo njeno prvo, privremeno ime, osnovana je rešenjem SO Knjaževac 30.06.1972. godine. Svečano otvaranje školske zgrade upriličeno je 10. oktobra 1973. godine na Dan oslobođenja Knjaževca. Škola dobija ime „Timočki partizani“, po Timočko-zaglavskom partizanskom odredu koji se hrabro suprostavio neprijatelju u toku Drugog svetskog rata. Odlukom Ministarstva prosvete i sporta od 2003. godine, na svoj trideseti rođendan, škola dobija novo ime „Vuk Karadžić“.

Početak 90-ih u znaku je porasta broja dece, pa je 24.08.1993. formirana OŠ „Dubrava“ .

Osnovna škola „Mladost“ osnovana je 1958. pri Domu za vaspitanje mladeži. Samostalna ustanova postaje 1995. godine, a njeni đaci su pitomci Doma za vaspitanje dece i omladine.

Srednje škole

Gimnazija u Knjaževcu osnovana je 1871. kao dvogodišnja realka.

Tokom svoje duge istorije, u zavisnosti od državne politike u školstvu i nastavnih programa, gimnazija je bila i šestogodišnja i osmogodišnja i četvorogodišnja i državna i privatna. Imala je nekoliko prekida u radu tokom ratnih godina.

Prve generacije gimnazijalaca učile su zemljopis, krasnopis, srpski jezik, srpsku gramatiku, crtanje, sveštenu istoriju i nemački jezik, a kasnije se uvodi nauka hrišćanska, telesno vezbanje, prirodne nauke, matematika, pevanje, ručni rad i francuski jezik.

U međuratnom periodu škola je imala lekara, bogatu đačku i nastavničku biblioteku, a gimnazijalci su učestvovali u brojnim vannastavnim aktivnostima.

Gimnazija se u sadašnjoj zgradi nalazi od 1951. Deo zgrade sa fiskulturnom salom dograđen je 1971. Od 1958 do 1991. zvala se “Ivo Lola Ribar”.

Godine 1923. u Gimnaziji je prvi put polagana matura i organizovana maturska zabava.

Rudarsko nadzornička škola, jedna od dve takve škole u predratnoj Jugoslaviji, osnovana je u Knjaževcu 1931. U školu su se upisivali rudari sa završenom osnovnom školom i radnim iskustvom, ali su morali da polažu i prijemni ispit. Za vreme Drugog svetskog rata škola nije radila , pa se njen rad obnavlja posle rata. Škola se 1951. seli u Bor, a zgrada je tada preuređena u bolnicu.

Tehničko-građevinska škola osnovana je 1961, a u njen sastav ulazi i Rudarsko-nadzornička škola koja je tada vraćena u Knjaževac. Rudarska struka ukida se posle zatvaranja i poslednjeg rudnika, a škola u skladu sa potrebama knjaževačke privrede, pruža obrazovanje za druga zanimanja – građevinske, mašinske, kožarske i druge majstore i tehničare. Od 1971. Tehnička škola smeštena je u zgradi koja je sagrađena 1938. za rudarsko-nadzorničku školu sa internatom. Jedina je srednja stručna škola u knjaževačkoj opštini i jedina u regionu koja ima kožarsku i građevinsku struku.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Obavezna polja *


O nama

FKMS radio Knjaževac u najvećem delu svog programa afirmiše stvaralaštvo mladih, prateći kulturna dešavanje oko samog Festivala Kulture Mladih Srbije, ali i aktuelne dnevne informacije iz Knjaževca i okoline.
Radio se u etru emituje na 100 MHz FM.


Kontakt