FKMS RADIO KNJAŽEVAC

Ugostiteljski i maloprodajni objekti po ukidanju vanrednog stanja

07/05/2020
knjazevac_1000x0
Opštinski štab za vanredne situacije doneo je naredbu o radnom vremenu i instrukciju o radu ugostiteljskih i maloprodajnih objekata po ukidanju vanrednog stanja.

Na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Knjaževac, održanoj 7. maja, doneta je naredba kojom se precizira da se radno vreme maloprodajnih objekata utvrđuje aktom nadležnog organa poslodavca, a da je radno vreme ugostiteljskih objekata radnim danima i vikendom do 31. maja najkasnije do 24 časa. Do 31. maja zabranjeno je izvođenje vizuleno-muzičkih sadržaja u ugostiteljskim objektima.

Poslodavci su u obavezi da zaposlenima obezbede lična sredstva zaštite, a rad se mora obavljati uz poštovanje obavezne distance.

Opštinski krizni štab usvojio je i Instrukciju za rad ugostiteljskih objekata, objekata za pripremu i dostavu hrane, objekata za pripremu brze hrane i drugih ugostiteljskih objekata na teritoriji Opštine Knjaževac u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije
Obavezna zaštitna oprema
1. Napraviti plan rada u pogledu organizacije funkcionisanja u uslovima primene neophodnih mera zaštite.
2. Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme za zaposlene i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.
3. Obavezno nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog procesa (maske, radne uniforme i po potrebi rukavice). Zaposleni koji direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.
4. Gosti u ugostiteljske objekte moraju ulaziti sa maskom, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje. Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom. U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska/odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korišćenja sanitarnih prostorija, gosti moraju da nose masku (ili drugi vid zaštitne pokrivke za nos i usta).
Dezinfekcija i provetravanje pre početka rada
5. Na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku za obaveznu dezinfekciju pri ulasku u objekat (u skladu sa mogućnostima – beskontaktni dozeri).
6. Raspored stolova u zatvorenom ili otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata organizovati tako da razmak između gostiju koji sede za istim ili susednim stolovima, ne bude manji od propisane socijalne distance od dva metra. U suprotnom obezbediti fizičke barijere (od pleksiglasa ili drugog punog materijala) koji će deliti prostor između stolova.
7. Pojačati higijenske mere u celom objektu. Pranje obavljati sredstvima koja se redovno koriste uz češću primenu mera dezinfekcije prostora, površina i predmeta, posebno onih koji se često dodiruju (kvake, pultovi, ručke ormarića, sudopere, stolovi, stolice, prekidači za svetlo, slavine, ključevi i sl.). Povremeno obaviti i dezinfekciju pristupnih prilaza objektu. Sto i stolice nakon odlaska gosta obavezno dezinfikovati.
Priprema hrane
8. Prilikom pripreme hrane potrebno je pridržavati se uobičajenih principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom.

Obavezna dezinfekcija ruku posle upotrebe toaleta
9. Posebnu pažnju obratiti na korišćenje sanitarnih prostorija
• Na ulaznim vratima u sanitarne prostorije postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nakon korišćenja. Opciono i ispred ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer sa dezinfekcionim sredstvom.
• Kontrolisati ulazak posetilaca u sanitarne prostorije – ulazak dozvoljen samo po jednoj osobi;
• Na ulazu i prilikom izlaska osoba mora izvršiti dezinfekciju ruku;
• U sanitarnim prostorijama moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na bazi 70% alkohola (opciono drugi preporučeni dezinficijens) – u skladu sa mogućnostima preporučuju su beskontaktni dozeri;
• Više puta u toku dana sprovesti čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija, podova i svih površina sa kojima se dolazi u kontakt.
10. Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada u objektu i bašti – upotrebljenih maski, rukavica i drugog otpada – kesa u kanti sa pedalom za nožno otvaranje. Otpad se sakuplja u odgovarajuće kese koje se dalje tretiraju u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.
11. Ugostiteljske objekte redovno provetravati, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim putem (otvaranjem prozora). Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima u koliko se radi o split sistemu (sistem u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom).
12. U svim ugostiteljskim objektima, u skladu sa mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane (zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da obavlja naplatu usluge).
13. Na vidnim mestima postaviti obaveštenje sa merama prevencije (održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcije ruku, uz preporuku kratkogzadržavanja).
14. Na spoljnoj strani pultova dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom.

Dostava hrane i pića – ketering
1. Zaposleni je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice (poželjno i vizir).
2. Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klijenta.
3. Nakon primanja gotovine od korisnika, obavezno izvršiti dezinfekciju rukavica.
4. Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo nakon svakog završenog “kruga dostave”).

Lična higijena zaposlenih
1. Najvažnija je higijena ruku, što podrazumeva češće pranje ruku, sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi, a obavezno nakon korišćenja toaleta, pre pripreme, služenja ili konzumiranja hrane, nakon kašljanja, kijanja i korišćenja maramica za nos, kontakta sa površinama koje se često dodiruju, pre stavljanja i nakon skidanja rukavica, nakon kontakta sa gostima ili korisnicima usluga i dr. Nakon pranja, dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi 70 odsto alkohola).
2. Izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

Obaveze zaposlenih
1. Praćenje sopstvenog zdravstvenog stanja i prijavljivanja u slučaju pojave simptoma respiratorne ili crevne bolesti i povišene telesne temperature, uz obavezu telefonskog javljanja pretpostavljenom, i obaveznog nedolaska na posao i daljeg postupanja u skpadu sa zvaničnim preporukama.
2. Korišćenje lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, prema potrebi rukavice, a u slučajevima u kojima nije moguće izbeći blizak kontakt, manje od dva metra i vizir)
3. Poštovanje socijalne distance – udaljenost od dva metra u skladu sa mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza.
4. Sprovođenje mera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije ruku.
5. Sprovođenje mera pojačane opšte higijene – češće pranje i dezinfekcija prostora, površina, opreme.
6. Redovno provetravanje prostora.

Poslodavac je u obavezi da prati zdravstveno stanje zaposlenih
1. Poslodavac je u obavezi da odmah udalji sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti – povišena telesna temperatura, simptomi (čak i blagi) respiratorne ili crevne bolesti.
2. Prostor u kome je boravila takva osoba provetriti, detaljno dezinfikovati sve površine, predmete, pribor i opremu namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.
3. Organizovati češće kraće pauze za odmor zaposlenih za vreme rada, obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosledne primene drugih mera prevencije, što dodatno zamara i opterećuje zaposlene.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Obavezna polja *


O nama

FKMS radio Knjaževac u najvećem delu svog programa afirmiše stvaralaštvo mladih, prateći kulturna dešavanje oko samog Festivala Kulture Mladih Srbije, ali i aktuelne dnevne informacije iz Knjaževca i okoline.
Radio se u etru emituje na 100 MHz FM.


Kontakt